Achter de computer


Computerbril Vroeger brachten we het grootste deel van onze tijd buiten door. Sinds de industriële revolutie worden we echter gedwongen op korte afstanden te werken. Het komt steeds vaker voor dat we langer dan 4 uur aan een stuk voor een beeldscherm zitten. Werkt u soms langdurig met een beeldscherm en heeft u wel eens last van branderige en vermoeide ogen? Dan kan een speciale computerbril of werkbril verlichting brengen.

ARBO-wet

De ARBO-wet heeft geregeld dat u als u met een computer werkt, recht heeft op een oogonderzoek en in veel gevallen zelfs op een computerbril of werkbril. In veel werksituaties zal een bril met Varilux-, Interview- of Varilux Computer-glazen uw ogen de nodige ondersteuning bieden. Twijfelt u aan de conditie van uw ogen, maak dan snel een afspraak voor een oogonderzoek.

Welke oogklachten kunt u krijgen van werken met computers?

Geringe afwijkingen aan de ogen kunnen een vermoeid drukkend gevoel, concentratieverlies en hoofdpijn veroorzaken. Deze klachten ontstaan door de gespannen manier van kijken. De ogen moeten zich overmatig inspannen en vaak van afstand wisselen. Dat verklaart dat veel mensen die langdurig beeldschermwerk doen moeite hebben met scherp kijken op grotere afstanden. De ogen hebben te lang in een soort verkrampte situatie gefunctioneerd. Veel mensen krijgen hierdoor snel last van vermoeide ogen en concentratieverlies. Wat u leest, dringt niet echt tot u door. Soms moet je een paar keer scherpstellen om de informatie op het beeldscherm op te nemen.

Irritaties

Uit onderzoek is gebleken dat we minder knipperen als u op het beeldscherm kijkt. Hierdoor kunt u branderige ogen, slaperige ogen, ge”irriteerde ogen, rode en droge ogen krijgen. Zorg voor een degelijke verlichting en vermijdt hinderlijke schitteringen of reflecties. Kies bij de aanschaf van een computerbril voor een brillenglas met een Crizal UV ontspiegeling. Doordat deze ontspiegeling alle hinderlijke reflecties in en op het brillenglas wegneemt, kijkt u comfortabeler.